Ile kosztuje muzyka na wesele? Wszystko o opłatach ZAiKS na wesele

Organizacja wesela to niesamowicie ekscytujące przedsięwzięcie. Planujecie Państwo ten dzień od dawna, więc oczekujecie, że wszystko się uda. Urzekająca uroczystość, wyśmienita sala przyjęć i oczywiście fantastyczna muzyka. Aby jednak Państwa impreza była najlepszym wydarzeniem w Państwa życiu i przebiegła bez zakłóceń, warto znać niektóre przepisy prawa dotyczące odtwarzania muzyki na weselu. Często podczas współpracy Fokus Group, kierowane jest z Państwa strony pytanie o opłatach ZAiKS na weselu. Często zainteresowanie skierowane jest na konkretny koszt i kto powinien uiścić opłaty ZAiKS na weselu. Oto krótki przewodnik o wszystkich opłatach ZAiKS związanych z muzyką na weselu.  

oplaty zaiks

Jakie są opłaty ZAiKS na wesele? 

Z pewnością każdy z Państwa wie, czym jest prawo autorskie. Otóż to ustawa chroniąca artystów przed niepowołanym korzystaniem w ich utworów bez zezwolenia. Zakresem obejmuje nie tylko literaturę, ale także utwory muzyczne. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) należy w zakresie odtwarzania muzyki na weselu zawrzeć stosowną umowę i opłacić tantiemy artystom. Co ważne, nie ma znaczenia czy na Państwa uroczystości muzyka będzie odtwarzana przez DJ-a, czy grana na żywo przez zespół. Opłaty są pobierane od każdego publicznego odtwarzania muzyki, w tym również na weselu. Należne opłaty są uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania:

Pierwsza z nich zajmuje się zarządzaniem prawami autorskimi twórców. Druga zaś zajmuje się zarządzaniem prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych oraz poborem i podziałem tantiem wykonawczych. STOART na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r. stał się jedynym inkasentem opłat dla wszystkich działających w Polsce organizacji zarządzających prawami pokrewnymi: ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji Związku Producentów Audio-Video ZPAV, Stowarzyszenia Filmowców Polskich Związek Artystów Wykonawców STOART, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP.

Uiszczenie opłat na rzecz powyższych organizacji jest niezbędne, aby zgodnie z prawem na Państwa weselu mogła być odtwarzana muzyka. 

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie ma znaczenia rodzaj muzyki na weselu. Należności ZAiKS na wesele za prawa autorskie należy uiścić zarówno gdy zdecydowaliście się Państwo na DJ-a jak i na zespół na weselu. Być może jest to trudne do zrozumienia, dlaczego za ZAiKS na weselu trzeba również płacić za zespół. Wydać by się mogło, że z uwagi na fakt, iż muzyka nie jest odtwarzana, a wykonywana na żywo, opłaty są nieuzasadnione. Jednak warto zwrócić uwagę, że zespół nie wykonuje swoich autorskich kompozycji, a utwory powszechnie znane z repertuaru innych artystów. Stąd należy rozliczyć się z ZAiKS z odtwarzanych na weselu utworów.

zaiks na wesele

Kto musi uregulować tantiemy ZAiKS na wesele? 

Zgodnie z powyższą ustawą, to na organizatorze spoczywa obowiązek rozliczenia się z ZAiKS na wesele. W myśl ustawy każde zarobkowe odtwarzanie muzyki jest wkroczeniem w majątkowe prawa autorskie, określone w art. 17 w/w ustawy. Zgodnie z nim każdy, kto publicznie odtwarza muzykę, ma obowiązek uzyskać na to zgodę. Zatem osoba, która odpłatnie, a ramach prowadzonej przez siebie działalności udostępnia za opłatą salę przyjęć, w której odtwarzana jest muzyka, musi uzyskać zezwolenie na jej wykorzystanie podczas imprezy weselnej. 

Zatem najczęściej obowiązek rozliczenia się z tantiem na rzecz ZAiKS i opłat za wesele spoczywa na właścicielu sali przyjęć. Czasem jednak zdarza się tak, że przy podpisaniu umowy z managerem restauracji okazuje się, że ZAiKS opłaty za wesele obciążają Państwa Młodych. Wówczas koniecznie musicie Państwo ustalić wszystkie szczegóły związane z uregulowaniem dla ZAiKS opłat za wesele.  Zwykle opata taka wynosi kilkaset złotych. 

Na szczęście, większość właścicieli lokali ma uregulowana sytuację związaną z ZAiKS na wesele. Po prostu profesjonalnie podchodzący do sprawy restauratorzy mają zawartą z ZAiKS umowę licencyjną. 

Jeśli jednak spotkacie się Państwo z propozycją odtwarzania muzyki na wesele z pominięciem opłat dla ZAiKS, rozważcie Państwo zasadność odstąpienia od  współpracy z takim usługodawcą. Kary za nielegalne odtwarzanie muzyki na weselu są wysokie. Przy wydatkach związanych z organizacją uroczystości nie warto ryzykować kolejnymi, zbędnymi kosztami. 

Dziś obowiązek uregulowania należności z tantiem na rzecz ZAiKS to absolutna konieczność. Tym bardziej że uiszczenie tantiem jest jak najbardziej uzasadnione. To koszty, które pozwalają artystom utrzymać się w branży i są całkowicie adekwatne do dorobku artystycznego muzyków. To również wyrazem szacunku dla wszystkich twórców, dzięki którym możecie Państwo bawić się podczas wesela.