Polityka prywatno艣ci


Obowi膮zek informacyjny z art. 13 RODO 

Obowi膮zek informacyjny na podstawie artyku艂u 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej 鈥濺ODO鈥

W FOKUS GROUP  ci臋偶ko pracujemy, aby ka偶dego dnia coraz lepiej s艂u偶y膰 naszym klientom. Dba艂o艣膰 o dane osobowe, kt贸re nam Pani/Pan przekazuje, jest niezwykle wa偶n膮 cz臋艣ci膮 tego procesu. Chcemy, aby mia艂a/mia艂 Pani/Pan 艣wiadomo艣膰, 偶e Pani/Pana s膮 u nas bezpieczne oraz aby by艂o jasne, w jaki spos贸b je wykorzystujemy.

I. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o tym, jak b臋d膮 wykorzystywane Pani/Pana osobowe, jest Micha艂 Margas prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Fokus Group Micha艂 Margas (NIP: 949-221-82-05), ul. Orlik Ruckemanna 55 lok. 10, 42-202 Cz臋stochowa (dalej 鈥濵y鈥, 鈥濬okus Group鈥).

Jak si臋 z nami skontaktowa膰, 偶eby uzyska膰 wi臋cej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Prosz臋 od nas napisa膰, oto nasze dane kontaktowe, pod kt贸rymi uzyska Pani/Pan  wszelkie niezb臋dne informacje:
adres e-mail: info@fokusgroup.pl,
adres pocztowy:  ul. Orlik Ruckemanna 55 lok. 10, 42-202 Cz臋stochowa

II. Sk膮d mamy Pani/Pana dane?

Otrzymali艣my je od Pani/Pana podczas kontaktu z FOKUS GROUP w sprawie naszej oferty, w trakcie zawierania umowy pomi臋dzy Pani膮/Panem a FOKUS GROUP, w trakcie realizacji umowy zawartej pomi臋dzy Pani膮/Panem a FOKUS GROUP. Dane otrzymujemy r贸wnie偶 podczas wizyty Pani/Pana na naszych mediach spo艂eczno艣ciowych: facebook, instagram, youtube.

III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez FOKUS GROUP?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, poniewa偶 jest to niezb臋dne:
– w celu zawarcia umowy z FOKUS GROUP na podstawie Pani/Pana zainteresowania nasz膮 ofert膮 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
– w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– do umo偶liwienia 艣wiadczenia us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– obs艂ugi zg艂osze艅, kt贸re do nas Pani/Pan kieruje (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
– obs艂ugi reklamacji w przypadku, gdy taka zostanie przez Pani膮/Pana z艂o偶ona (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
– przetwarzania Pani/Pana danych w celach podatkowych i rachunkowych wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– kontaktowania si臋 z Pani膮/Panem, w tym w celach zwi膮zanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Przetwarzamy te偶 Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poni偶ej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FOKUS GROUP kt贸rym jest:
-prowadzenie wobec Pani/Pana dzia艂a艅 marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpo艣redniego;
-kontaktowanie si臋 z Pani膮/Panem, w tym w celach zwi膮zanych z dozwolonymi dzia艂aniami marketingowymi, poprzez dost臋pne kana艂y komunikacji, w szczeg贸lno艣ci i za Pani/Pana zgod膮 – przez e-mail;
-zapewnienie bezpiecze艅stwa us艂ug, kt贸re 艣wiadczymy Pani/Panu drog膮 elektroniczn膮, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewn臋trznych FOKUS GROUP oraz przeciwdzia艂anie oszustwom i nadu偶yciom;
-organizacja program贸w lojalno艣ciowych, konkurs贸w, akcji promocyjnych, w kt贸rych mo偶e Pani/Pan wzi膮膰 udzia艂;
-windykacja nale偶no艣ci, prowadzenie post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych , mediacyjnych, egzekucyjnych;
-monitorowanie bezpiecze艅stwa miejsc prowadzenia naszej dzia艂alno艣ci w celu zapobiegania i wykrywania przest臋pczo艣ci;
-przechowywanie danych dla cel贸w archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalno艣ci (wykazania spe艂nienia przez nas obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa).

Zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, mo偶esz wycofa膰 w dowolnym momencie. B臋dziemy przetwarza膰 Pani/Pana dane osobowe dop贸ki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofa膰 zgod臋 mo偶na poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres: info@fokusgroup.pl, pisemnie na adres Administratora, osobi艣cie w siedzibie Administratora. Prosz臋 wybra膰 dogodny dla siebie spos贸b.

IV. Czy musi Pani/Pan poda膰 nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Pani膮/Pana nast臋puj膮cych danych osobowych, aby m贸c zawrze膰 i wykona膰 umow臋:

imi臋 i nazwisko, adres, adres e-mail, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu, imiona i nazwiska Pani/Pana pracownik贸w/wsp贸艂pracownik贸w, kt贸rzy kontaktuj膮 si臋 z nami.

Je艣li z jakiego艣 powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie b臋dziemy mogli zawrze膰 umowy i jej realizowa膰. Je偶eli dokonuje Pani/Pan wp艂aty wynagrodzenia w formie przelewu otrzymujemy r贸wnie偶 numer rachunku bankowego i dane osobowe, kt贸re s膮 z nim zwi膮zane.

Wymagamy podania przez Pani膮/Pana nast臋puj膮cych danych osobowych, aby艣 m贸g艂 si臋 z nami skontaktowa膰 w formie formularza kontaktowego na stronie internetowej – https://www.fokusgroup.pl/

imi臋 i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon

Je艣li z jakiego艣 powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie b臋dziemy mogli si臋 skontaktowa膰 poprzez formularz kontaktowy na prowadzonych przez FOKUS GROUP stron internetowych.

Je偶eli wymagaj膮 tego przepisy prawa, mo偶emy wymaga膰 od Pani/Pana podania innych danych niezb臋dnych np. ze wzgl臋d贸w rachunkowych lub podatkowych. 

V. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

Ciasteczka

fokusgroup.pl dok艂ada wszelkich stara艅, aby korzystanie z serwisu internetowego by艂o przyjazne dla u偶ytkownik贸w, a oferta dostosowana do oczekiwa艅 klient贸w. W celu zapewnienia jak najwi臋kszej wygody i bezpiecze艅stwa korzystania ze stron internetowych wykorzystujemy pliki cookies, kt贸re przechowuj膮 w pami臋ci urz膮dzenia u偶ytkownika informacje o jego aktywno艣ci w serwisie internetowym. W trosce o prywatno艣膰 klient贸w i zachowanie otwartych relacji informujemy, 偶e korzystaj膮c ze stron internetowych, o kt贸rych mowa wy偶ej wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez serwisy internetowe plik贸w cookies. W ka偶dej chwili masz mo偶liwo艣膰 zablokowania plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki, jednak mo偶e to spowodowa膰, 偶e niekt贸re funkcje us艂ugi serwis贸w internetowych nie b臋d膮 poprawnie dzia艂a膰.

Czym s膮 pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia u偶ytkownika (komputer, netbook, tablet, smartfon), w kt贸rych przechowywane s膮 informacje o u偶ytkowniku danego serwisu internetowego i historii jego dotychczasowych odwiedzin. Pliki cookies najcz臋艣ciej zawieraj膮 nazw臋 serwisu internetowego, kt贸ry je zapisa艂, maksymalny czas przechowywania ich w pami臋ci urz膮dzenia oraz unikalny numer identyfikacyjny. Pliki cookies nie s膮 wykorzystywane do identyfikacji ani ustalania to偶samo艣ci u偶ytkownik贸w.

Do czego si臋 wykorzystuje pliki cookies

Pliki cookies wykorzystywane s膮 przez serwisy internetowe do automatycznego rozpoznawania u偶ytkownika przez serwer, co umo偶liwia dostosowanie zawarto艣ci wy艣wietlanych stron internetowych do jego preferencji i potrzeb oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies w sklepach internetowych umo偶liwiaj膮 obs艂ug臋 logowania, korzystanie z funkcji
鈥瀔oszyka, polecanie produkt贸w, czy zapami臋tywanie preferencji u偶ytkownik贸w. Drugim celem stosowania plik贸w cookies jest tworzenie zagregowanych statystyk odwiedzin i aktywno艣ci u偶ytkownik贸w, kt贸re pomagaj膮 zoptymalizowa膰 struktur臋 i zawarto艣膰 serwisu internetowego, poprawia膰 nawigacj臋, czy dostosowa膰 ofert臋 do potrzeb klient贸w sklepu.

Na stronach internetowych fokusgroup.pl, wykorzystuje dwa rodzaje plik贸w cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta艂e” (persistent cookies), r贸偶ni膮ce si臋 czasem przechowywania w pami臋ci urz膮dzenia u偶ytkownika. Stosowane przez serwisy internetowe pliki cookies s膮 ca艂kowicie bezpieczne dla urz膮dzenia u偶ytkownika i nie pozwalaj膮 na identyfikacj臋 u偶ytkownika, ani na pobieranie jakichkolwiek danych z pami臋ci urz膮dzenia. Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi przechowywanymi w pami臋ci urz膮dzenia u偶ytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia sklepu internetowego lub zamkni臋cia przegl膮darki internetowej. Po zako艅czeniu tzw. sesji przegl膮darki s膮 trwale usuwane z pami臋ci urz膮dzenia. Cookies 鈥瀞ta艂e鈥漵膮 zapisywane przez serwis internetowy w pami臋ci urz膮dzenia u偶ytkownika i przechowywane w niej do momentu skasowania przez u偶ytkownika lub wyga艣ni臋cia ich wa偶no艣ci. Zako艅czenie sesji przegl膮darki lub wy艂膮czenie urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z pami臋ci urz膮dzenia u偶ytkownika.

Do czego wykorzystuje pliki cookies 鈥 FOKUS GROUP?

FOKUS GROUP wykorzystuje pliki cookies w nast臋puj膮cych celach:

Zarz膮dzanie, usuwanie i blokowanie plik贸w cookies.

Przegl膮darki internetowe domy艣lnie pozwalaj膮 na zapisywanie i przechowywanie plik贸w cookies w pami臋ci urz膮dzenia u偶ytkownika. Jednak u偶ytkownik mo偶e w ka偶dym momencie dokona膰 zmiany ustawie艅 przegl膮darki w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies b膮d藕 by膰 informowanym o ich ka偶dorazowym zapisaniu w pami臋ci urz膮dzenia. U偶ytkownik mo偶e r贸wnie偶 w ka偶dej chwili ca艂kowicie usun膮膰 dotychczasowe pliki cookies. Informacje o sposobach i mo偶liwo艣ciach zmiany domy艣lnych ustawie艅 plik贸w cookies oraz funkcji ich usuwania dost臋pne s膮 w plikach pomocy przegl膮darki internetowej i na stronach internetowych jej wydawcy. Zablokowanie lub ograniczenie obs艂ugi plik贸w cookies spowoduje, 偶e korzystanie ze sklepu internetowego b臋dzie mo偶liwe tylko w zakresie funkcji, kt贸re nie wymagaj膮 do prawid艂owego dzia艂ania u偶ycia plik贸w cookies. Wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies mo偶na znale藕膰 m.in. pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przegl膮darki internetowej.

Google Analytics

W celu dostosowania zawarto艣ci naszych stron internetowych do preferencji u偶ytkownik贸w i ich ci膮g艂ej optymalizacji, na podstawie artyku艂u 6 ust臋p 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, us艂ugi analitycznej 艣wiadczonej przez firm臋 Google Inc. (dalej鈥濭oogle鈥). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych cel贸w. W tym kontek艣cie tworzone s膮 spseudonimizowane profile u偶ytkownik贸w i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym nast臋puj膮ce informacje dotycz膮ce korzystania z tej strony internetowej:

Informacje te s膮 u偶ywane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporz膮dzania raport贸w o aktywno艣ci na tych stronach oraz do 艣wiadczenia innych us艂ug zwi膮zanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia bada艅 rynkowych i dostosowania zawarto艣ci tych stron internetowych do preferencji u偶ytkownik贸w. Adresy IP s膮 anonimizowane, tak aby nie by艂o mo偶liwe ich przyporz膮dkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Mo偶esz zapobiec instalacji plik贸w cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przegl膮darki internetowej; jednak偶e wskazujemy, 偶e w takim wypadku nie b臋dzie mo偶liwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w ca艂ym zakresie. Ponadto mo偶esz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firm臋 Google danych zbieranych za pomoc膮 plik贸w cookie oraz dotycz膮cych korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przegl膮darek. Zamiast dodatku do przegl膮darek, w szczeg贸lno艣ci przegl膮darkach na urz膮dzeniach mobilnych, mo偶na zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikaj膮c na ten link. Po klikni臋ciu w przegl膮darce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, kt贸ry zapobiega zbieraniu danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie dzia艂a tylko na w tej przegl膮darce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urz膮dzeniu. Je偶eli usuniesz pliki cookie w tej przegl膮darce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalowa膰 ponownie. Wi臋cej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej Google Analytics.

Informacje wygenerowane w plikach cookie s膮 wysy艂ane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W 偶adnym wypadku Pani/Pana adres IP nie jest powi膮zywany z innymi danymi Google. Informacje te s膮 r贸wnie偶 przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub je偶eli osoby trzecie przetwarzaj膮 te dane na zlecenie.

Po anonimizacji adresu IP jego powi膮zanie z Pani/Pana osob膮 nie jest ju偶 mo偶liwe. Dane opracowane statystycznie s膮 usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesi膮cach. W raportach sporz膮dzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje si臋 偶adne odniesienie do osoby.

VI. Komu udost臋pniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mo偶emy udost臋pnia膰 nast臋puj膮cym kategoriom podmiot贸w:
podmiotom, kt贸re wspieraj膮 nas w 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮,
podmiotom, kt贸re zapewniaj膮 nam obs艂ug臋 rachunkow膮 (finansowo 鈥 ksi臋gow膮),
podmiotom, kt贸re zapewniaj膮 nam obs艂ug臋 informatyczn膮,
podmiotom, kt贸re zapewniaj膮 nam realizacj臋 Pani/Pana,
podmiotom, kt贸re zapewniaj膮 nam obs艂ug臋 prawn膮,
osobom wsp贸艂pracuj膮cym z nami na podstawie um贸w cywilnoprawnych, wspieraj膮ce nasz膮 bie偶膮c膮 dzia艂alno艣膰.

Udost臋pniamy tylko te dane osobowe, kt贸re umo偶liwiaj膮 naszym wymienionym 艣wiadczenie ich us艂ug. Wi臋cej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystuj膮 Pani/Pana dane, mo偶esz znale藕膰 w ich politykach prywatno艣ci i plik贸w cookie.

VII.  Jakie ma PanI/Pan uprawnienia wobec FOKUS GROUP  w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spe艂nienie wszystkich Pani/Pana praw wynikaj膮cych z og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (RODO), tj.
prawo dost臋pu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usuni臋cia danych.

Je偶eli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego aby艣my, przetwarzali Pani/Pana dane,  mo偶e Pani/Pan  za偶膮da膰 偶eby艣my je usun臋li, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych wy艂膮cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani膮/Panem dzia艂a艅, je偶eli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawid艂owe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan, 偶eby艣my je usun臋li, bo s膮 Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

  1. sprzeciw marketingowy 鈥 Ma Pani/Pan sprzeciwu wobec przetwarzania danych
    w celu prowadzenia marketingu bezpo艣redniego. Je偶eli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
  2. sprzeciw z uwagi na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 鈥 Ma Pani/Pan tak偶e prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych ni偶 marketing bezpo艣redni, a tak偶e gdy przetwarzanie jest nam niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Nale偶y wtedy wskaza膰 nam Pani/Pana szczeg贸ln膮 sytuacj臋, kt贸ra Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania obj臋tego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarza膰 Pani/Pana dane w tych celach, chyba 偶e wyka偶emy, 偶e podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych s膮 nadrz臋dne wobec Pana/Pani praw lub te偶, 偶e Pani/Pana dane s膮 nam niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅,
  3. prawo do przenoszenia danych 鈥 Ma Pani/Pan prawo otrzymywa膰 od nas w powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotycz膮ce, kt贸re nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody,
    prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo wnie艣膰 skarg臋 w zwi膮zku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu wykonania swoich praw, prosz臋 kierowa膰 偶膮danie pod adres e-mail: info@fokusgroup.pl, pisemnie na adres: Fokus Group Micha艂 Margas, ul. Orlik Ruckemanna 55 lok. 10, 42-202 Cz臋stochowa.

VIII. Jak d艂ugo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowi膮zywania umowy zawartej z Pani膮/Panem, a tak偶e po jej zako艅czeniu w celach:
dochodzenia roszcze艅 w zwi膮zku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadu偶yciom i oszustwom,
zapobieganie oszustwom i przest臋pczo艣ci,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zako艅czenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla cel贸w marketingowych przez okres obowi膮zywania umowy lub do momentu wniesienia przez Pani膮/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re z tych zdarze艅 wyst膮pi wcze艣niej.

W przypadku organizacji program贸w lojalno艣ciowych, konkurs贸w oraz akcji promocyjnych, w kt贸rych mo偶na wzi膮膰 udzia艂 鈥 b臋dziemy przetwarza膰 Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wr臋czania nagr贸d. W celu rozliczalno艣ci tj. udowodnienia przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych b臋dziemy przechowywa膰 dane przez okres, w kt贸rym FOKUS GROUP zobowi膮zany jest do zachowania danych lub dokument贸w je zawieraj膮cych dla udokumentowania spe艂nienia wymaga艅 prawnych i umo偶liwienia kontroli ich spe艂nienia przez organy publiczne.

IX. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Poza wskazanymi w niniejszym dokumencie przypadkami nie przekazujemy Pani/Pana danych odbiorcom z siedzib膮 poza Uni膮 Europejsk膮 lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Rodzaje przetwarzania danych opisane powy偶ej  skutkuj膮 przekazaniem danych na serwery pracuj膮cych na nasze zlecenie dostawc贸w technologii informatycznych. Niekt贸re z tych serwer贸w znajduj膮 si臋 w USA np. Google, Facebook, Instagram – Przekazywanie danych odbywa si臋 zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatno艣ci (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.

X. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w spos贸b wp艂ywaj膮cy na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Szybki kontakt

Skontaktuj si臋 z nami


艢WIADCZYMY US艁UGI NA TERENIE CA艁EJ POLSKI